استودیو تبلیغاتی

لوگو فونت انجمن

فهرست اعضای حقیقی

معرفی اعضای حقیقی انجمن

فهرست اعضا
معرفی انواع اعضای حقیقی انجمن اعم پیوسته، وابسته و... در

انجمن علوم خاک ایران

از منوی سیاه رنگ بالا وارد بخش >>>> ویرایش با المنتور شوید >>>> بر روی همین بخش که دارای کادر هست کلیک کنید >>>>> در سمت راست و در ویرایشگر این متن را پاک کنید و فایل اکسل اعضاء را کپی و در این PAST کنید. همانطور که میدانید اعضای پیوسته  را در بخش پیوسته وارد کنید و برای وابسته و دانشجویی نیز به همین شکل است

از منوی سیاه رنگ بالا وارد بخش >>>> ویرایش با المنتور شوید >>>> بر روی همین بخش که دارای کادر هست کلیک کنید >>>>> در سمت راست و در ویرایشگر این متن را پاک کنید و فایل اکسل اعضاء را کپی و در این PAST کنید. همانطور که میدانید اعضای پیوسته  را در بخش پیوسته وارد کنید و برای وابسته و دانشجویی نیز به همین شکل است

از منوی سیاه رنگ بالا وارد بخش >>>> ویرایش با المنتور شوید >>>> بر روی همین بخش که دارای کادر هست کلیک کنید >>>>> در سمت راست و در ویرایشگر این متن را پاک کنید و فایل اکسل اعضاء را کپی و در این PAST کنید. همانطور که میدانید اعضای پیوسته  را در بخش پیوسته وارد کنید و برای وابسته و دانشجویی نیز به همین شکل است

Translate »
×