لوگو فونت انجمن

دسته‌بندی: کنگره ها

کنگره ها
rahimi

هجدهمین کنگره علوم خاک ایران

تاریخ برگزاری: 10 الی 12 بهمن ماه 1402 برگزارکننده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (ملاثانی) شعارکنگره: “مدیریت احیاگر و چالش های خاک (شوری، آلودگی، گرد و

ادامه مطلب »
کنگره ها
adminamin

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران

تاریخ برگزاری: 26 الی 28 مهرماه 1400 برگزارکننده: موسسه تحقیقات خاک و آب شعارکنگره: “تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب” دبیر کنگره: جناب

ادامه مطلب »
کنگره ها
adminamin

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

تاریخ برگزاری:  ۵ الی ۷ شهریور ۱۳۹۸ برگزارکننده: دانشگاه زنجان شعار کنگره: “خاک سالم – جامعه سالم” دبیر کنگره: جناب آقای دکتر علیرضا واعظی لینک دسترسی به مجموعه مقالات: https://civilica.com/papers/l-11409

ادامه مطلب »
کنگره ها
adminamin

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران 

تاریخ برگزاری: ۶ تا ۸ شهریور ۱۳۹۶  برگزارکننده: دانشگاه صنعتی اصفهان شعار کنگره: “خاک- سلامتی- زندگی” دبیر کنگره: جناب آقای دکتر حاج عباسی لینک دسترسی به مجموعه مقالات: https://civilica.com/papers/l-8105

ادامه مطلب »
کنگره ها
adminamin

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران

تاریخ برگزاری: ۱۲ تا ۱۴ شهریور ماه سال ۱۳۹۰ برگزارکننده: دانشگاه تبریز شعار کنگره: “تخریب خاک و مدیریت پایدار اراضی” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر جعفرزاده

ادامه مطلب »
کنگره ها
adminamin

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

تاریخ برگزاری: ۲۱ تا ۲۴ تیرماه ۱۳۸۸برگزار  برگزارکننده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  شعار کنگره: “مدیریت خاک و امنیت غذایی” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر

ادامه مطلب »
کنگره ها
adminamin

دهمین کنگره علوم خاک ایران

تاریخ برگزاری: ۴ تا ۶ شهریور ۱۳۸۶  برگزارکننده: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج  شعار کنگره:” مدیریت پایدار خاک”  پمدیریت پایدار خاک” مدیریت پایدار خاک” مدیریت پایدار

ادامه مطلب »
کنگره ها
adminamin

نهمین کنگره علوم خاک ایران

تاریخ برگزاری: ۶ تا ۹ شهریورماه  ۱۳۸۴ برگزارکننده: مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری  شعار کنگره:“حفظ منبع خدادادی خاک در محل پیدایش و چگونگی بهره برداری بهینه

ادامه مطلب »
نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد
Translate »
×